GAMBAR LAPORAN

...

Jum'at, 07 Feb 2020 05:52

Telepon / Email : yoyo****@gmail.com
Jenis : SEKTOR LAIN
Lokasi : Tidak ada lokasi
Laporan : Assalamualaikum warahmatullahi wabarokatuh..
Sugeng Siang,
Nderek nyuwun pirsa

1.ngengingi sertifikat tanah gratis (pemutihan) program saking bpk presiden RI Joko Widodo napa boten tumunten umum/nyadayani katur sedaya warga?
kalawingi nate narosaken kepengurus dhekah ing panggenan kula manggen, nanging ngendikanipun boten wonten. kaliyan alasan ing dhekah kula manggen sampun kathah pisan sertifikat ingkang diterbitkan.
padahal kami masyarakat kepengin sanget informasi ingkang mandhap saking pusat sanguh dhumateng nyadayani teng sedaya warga, nanging keyektosipun boten mekaten. namung sakunjukan kamawon ingkang sumerep.

2. ngengingi penerbitan sertifikat siti ingkang sampun dipunmandhapaken saking ahli waris, (saking simbah teng lare uga mandhap malih teng larenipun) pripun proses pangurusanipun nggih?


Maturnuwun saderengipun wangsulan ingkang badhe dipunsukakaken.

KOMENTAR


DINRUMKIM
Wa'alaikumsalam,

Terkait dengan pertanyaan pen sertifikatan tanah Saudara dapat menanyakan secara lengkap ke Kantor Pertanahan Kab. Purbalingga, yang beralamat JL MT. Haryono, No. 45, Purbalingga Kulon, Kec. Purbalingga (Depan SMAN 1 Purbalingga). Dikarenakan pen sertifikatan tanah menjadi kewenangan Kantor Pertanahan (bukan kewenangan Bupati).

​​​​​​​Demikian untuk menjadi makhlum.

17 Apr 2020 02:55